Doradca rozlicza się z bankiem za każdy produkt uruchomiony
za jego pośrednictwem. Nie oznacza to wcale, że idąc do
doradcy, za kredyt zapłacimy więcej.

Często zdarza się tak, że dobry doradca jest w stanie wynegocjować dla nas lepsze warunki kredytowe niż bylibyśmy w stanie to zrobić sami.

Dzieje się tak dlatego, że doradca zna w banku wiele osób i wie do kogo z jakim problemem się udać. Często oprócz łatwiejszych negocjacji, szybciej i skuteczniej zareaguje na sytuacje kryzysowe, które mogą wydarzyć się w trakcie trwania analizy kredytowej.

Mowa tu o braku zdolności kredytowej, złej historii w BIK, nieaktualnych dokumentach itp.

 

 
   
 

 

17 października 2013 r. Senat przyjął projekt nowego programu pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – "Mieszkanie dla Młodych".

Od stycznia 2014 roku kupujący swoje pierwsze "M"będą mogli
liczyć na dofinansowanie wkładu własnego, który wraz
z początkiem roku będzie obowiązkowy we wszystkich bankach
a także na spłatę części kredytu.

MDM zakłada wsparcie osób do 35. roku życia w zakupie pierwszego nowego mieszkania. Z programu mogą także skorzystać osoby, które kupią dom od dewelopera lub zbudują go we własnym zakresie (system gospodarczy).
Osoby budujące systemem gospodarczym mogą także liczyć
na zwrot części podatku VAT na materiały budowlane.
 

Rodzina bezdzietna i single mogą liczyć na dopłatę w wysokości 10% od wartości odtworzeniowej mieszkania
(ok. 80-85 % ceny zakupu). Jeśli rodzina lub osoba samotna wychowuje przynajmniej jedno dziecko, dofinansowanie wyniesie 15%. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu lokalu urodzi
się (lub zostanie przysposobione) trzecie lub kolejne dziecko – szczęśliwi rodzice otrzymają dodatkowe 5% dopłaty. Ta kwota będzie w tym przypadku stanowiła częściową spłatę kredytu już aktywnego. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50m2 mieszkania
lub domu o powierzchni odpowiednio do: 75 m2 i 100 m2.

 

Poniżej przykład liczenia dopłaty przy zakupie mieszkania
od jednego z Poznańskich deweloperów jakie jeszcze dziś
oferowane jest w promocyjnej cenie.

Kupując mieszkanie o powierzchni 66,7 m2 za 249.000 zł uzyskujemy
3.733 zł/m2, więc 50m2 będzie warte 186.650 zł. Od tego odejmujemy
37.330 zł stanowiące 20% ujętej wartości odtworzeniowej i uzyskujemy 149.320 zł do których to Państwo dopłaca 15 % czyli 22.398 zł.

O tyle dokładnie zmniejszy się kwota kredytu z wnioskowanych 249.000 zł na zakup wybranej nieruchomości. 226.602 zł to pozostała kwota jaką będziemy musieli uzyskać z Banku w całości lub częściowo uzupełniając posiadanym wkładem własnym. Należy jednak pamiętać że wkład własny w programie MDM nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości.

 

Tabela limitów cenowych dla 1 kw. 2014 r. dla rynku deweloperskiego:

 

 
   
   
Rekomendacja S od 2014 roku wprowadza minimalny
wkład własny na poziomie 5%. W kolejnych latach
bariera ta wzrośnie do 10% w 2015 roku, 15% rok
później, aż do 20% w 2017.


Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła niedawno nową Rekomendację S. Nie różni się ona od projektu przedstawionego
pod koniec 2012 roku poza wymogiem posiadania 20%
wkładu własnego który to wejdzie w życie dopiero w 2017 roku
a nie jak się spodziewano już z początkiem 2014 roku.

Kredytobiorca będzie jednak od 2014 roku musiał posiadać minimum 5% środków własnych. Zwiększenie wymogu wkładu własnego o kolejne 5% ma zostać wprowadzone od stycznia 2015 roku. Zatem każdy, kto będzie chciał zaciągnąć kredyt za nieco ponad rok będzie musiał udokumentować minimum 10%środków własnych. Kolejne zaostrzenie tego wymogu wejdzie w życie w roku kolejnym, czyli 2016. Wówczas to niezbędne będzie posiadanie 15% środków własnych. Możliwe jednak będzie uzyskanie kredytu na 90% pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia pokrywającego różnicę między wymaganym 15% wkładem własnym a posiadanym 10%.

 

Dopiero od 2017 roku limit maksymalnego LTV zostanie obniżony do zapowiadanych 80%. Ale także wtedy możliwe będzie zaciągnięcie kredytu na 90% pod warunkiem opłaty tytułem ubezpieczenia brakującego wkładu własnego.

Jednakże w dalszym ciągu będzie znaczna różnica w podejściu do tematu związanego z uznaniem wkładu własnego.

Niektóre Banki bowiem przyjmują wartość nieruchomości z umowy jaka jest przedkładana do dokumentacji kredytowej. W tym przypadku ewidentnie wymagany wkład własny musi być udokumentowany.

 

Z drugiej strony są jeszcze Banki, które wartość nieruchomości przyjmują z wyceny niezależnego rzeczoznawcy majątkowego na podstawie operatu szacunkowego.

 

W tym przypadku rok 2014 oraz 2015 pozwoli na uzyskanie kredytu
na pełną wartość nieruchomości bez wnoszenia wkładu własnego jeśli
jej faktyczna wartość jest wyższa o 5% lub też 10% w stosunku do
ceny zakupu ujętej w umowie przedwstępnej.

 

Pozostałe zapisy Rekomendacji nie odbiegają od wcześniejszego projektu. Zdolność kredytowa będzie liczona dla maksymalnie 30 letniego okresu spłaty, czyli o 5 lat dłużej niż obecnie. Przełoży się to na wzrost maksymalnej dostępnej kwoty o około 5-6 procent.

 

Jednocześnie nowe regulacje wprowadzają ograniczenie związane
z okresem spłaty. Kredyt mieszkaniowy będzie mógł być zaciągany na maksymalnie 35 lat. Dziś jest to w niektórych bankach okres nawet 40-sto letni.